IUCN: EU-aanpak invasieve soorten nog onvoldoende

10 September 2013 | News story

Het plan van de Europese Commissie om problematische niet-inheemse plant- en diersoorten uit te bannen moet op een aantal belangrijke punten worden verbeterd. Dat vinden natuurexperts van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

IUCN wil vooral meer duidelijkheid over de manier waarop de lijst met belangrijkste invasieve soorten wordt samengesteld. “Dit moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en niet politiek ingegeven”, vindt Luc Bas, directeur van het IUCN-kantoor in Brussel. “In de commissie die de lijst bepaalt moeten behalve overheidsvertegenwoordigers ook wetenschappers plaatsnemen.”

Ook vindt IUCN dat de lijst meer dan het voorgestelde maximum van vijftig soorten zou moeten kunnen bevatten. “In Londen alleen al zijn 76 verschillende invasieve soorten bekend”, zegt Bas. In totaal zorgen in Europa meer dan 1.500 invasieve soorten voor problemen, bijvoorbeeld doordat zij ziektes meebrengen of inheemse soorten verdringen.

Volgens de plannen wordt de lijst een keer in de vijf jaar herzien. Erg inflexibel, vindt IUCN. “Dat maakt het moeilijk om tijdig te reageren op nieuwe dreigingen.” Tot slot benadrukt IUCN het belang van voldoende financiële middelen om adequaat in te kunnen grijpen.