Asia News

CCIB

Curtain rises on largest environmental meeting of 2008

The IUCN World Conservation Congress kicks off today in Barcelona, Spain, with its mission of boosting action to conserve nature. Leading questions are how to meet the growing needs of populations and expanding markets without sacrificing nature, and how to get conservation messages to new audiences. …   | French | Spanish

05 Oct 2008 | International news release

Marovo Lagoon Solomon Islands

Islands Journey at WCC

Islands Journey - In the mood for an Island Getaway? …  

03 Oct 2008 | News story

Disaster Risk, Livelihoods and Natural Barriers, Strengthening Decision-Making Tools for Disaster Risk Reduction

Disaster Risk, Livelihoods and Natural Barriers, Strengthening Decision-Making Tools for Disaster Risk Reduction

IUCN Pakistan, GIAN, UNEP, UNIL (2007).  vi+50pp.
Authors: Sudmeier-Rieux, K., Qureshi, R.A., Peduzzi, P., Nessi, J., Breguet, A., Dubois, Jaboyedoff, M., Jaubert, R., Rietbergen, S., Klaus, R. and M.A. Cheema.
 

02 Oct 2008 | Downloads - publication

Disaster Risk, Livelihoods and Natural Barriers, Strengthening Decision-Making Tools for Disaster Risk Reduction

Disaster Risk, Livelihoods and Natural Barriers, Strengthening Decision-Making Tools for Disaster Risk Reduction

A Case Study from Northern Pakistan.
IUCN Pakistan, GIAN, UNEP, UNIL (2007).  vi+50pp.
Authors: Sudmeier-Rieux, K., Qureshi, R.A., Peduzzi, P., Nessi, J., Breguet, A., Dubois, Jaboyedoff, M., Jaubert, R., Rietbergen, S., Klaus, R. and M.A. Cheema.  …  

02 Oct 2008 | Downloads - publication

When properly managed, Viet Nam’s farmlands, like the one pictured above, contain rich biodiversity.

IUCN Công bố Sách về Đa dạng Sinh học trên đất canh tác

IUCN Việt Nam đã công bố hai ấn phẩm vào hôm Thứ Sáu, ngày 26/9/2008 mô tả hiện trạng đất canh tác và khuyến nghị những chiến lược nhằm đảm bảo đa dạng sinh học trên các diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam. …  

30 Sep 2008 | News story

When properly managed, Viet Nam’s farmlands, like the one pictured above, contain rich biodiversity.

IUCN Launching Books on Farmland Biodiversity

IUCN Viet Nam launched two publications on Friday, 26 September describing current farmland conditions and recommending strategies for ensuring biodiversity in the nation’s agricultural areas. …  

30 Sep 2008 | News story

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Đối thoại để cải thiện việc sử dụng nước ở khu vực sông Mêkông

Khu vực sông Mêkông là một trong những khu vực có các nền kinh tế phát triển nhất ở Đông Á và Đông Nam Á, và vào ngày 22-23/9/2008, các quan chức của IUCN từ các quốc gia lân cận đã về họp tại Bangkok để bắt đầu bàn thảo xây dựng một dự án mà trong đó sẽ có một loạt các cuộc đối thoại nhằm đưa những nhu cầu của khu vực tư nhân, chính phủ và đoàn thể xã hội vào các quyết định về điều hành tài nguyên nước ở khu vực quan trọng này. …  

25 Sep 2008 | News story

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Dialogues to Streamline Water Use in the Mekong Region

The Mekong Region is one of the fastest growing economies in East and Southeast Asia, and on September 22 – 23, 2008, IUCN officials from the surrounding countries gathered in Bangkok to begin planning a project that will include a series of dialogues aimed at incorporating private sector, government and civil society needs into water governance decisions in that critical area. …  

25 Sep 2008 | News story

Diversity & Biodiversity in East Asia: a call to action for protected areas is available in Chinese, English, Japanese and Korean

Regional Action Plan for the Protected Areas of East Asia

Diversity & Biodiversity in East Asia: a call to action for protected areas IUCN launches the Regional Action Plan for the Protected Areas of East Asia at the World Conservation Congress in Barcelona   …  

25 Sep 2008 | Event

Local volunteers ensure a beached sea turtle is released to the ocean

Chương trình Rùa Biển của IUCN hỗ trợ công tác quản lý ở các cấp

Các quan chức chính phủ, đại diện các trường học, và thành viên cộng đồng tham gia vào một sáng kiến của IUCN Việt Nam nhằm thực hiện Kế Hoạch Hành động Quốc gia về Bảo tồn Rùa Biển đến 2010 (MTCAP) cho biết các hoạt động đã giúp hỗ trợ công tác quản lý nhằm đạt được mục tiêu của Kế hoạch Hành động. …  

23 Sep 2008 | News story