Asia News

Arlene Amponin presents lessons learned from the Philippines PES case study

IUCN-GEF IW-Learn workshop examines the mechanics of Payments for Ecosystem Services

Are Payments for Ecosystem Services (PES) a viable way of financing management of river basins and coastal environments? What steps are needed to develop PES schemes? What experiences and lessons learned have been generated from attempts to develop PES in the real world? These are some of the questions examined at the IUCN-GEF IW-Learn workshop on Designing Payment Schemes for Ecosystem Services held from April 3-5, 2008 in Hanoi, Vietnam. …  

22 Apr 2008 | News story

Reuters-IUCN Media Awards

Call for Entries to Reuters-IUCN Environmental Media Awards

Reuters Foundation and IUCN (International Union for Conservation of Nature) launch 2008 Media Awards for Excellence in Environmental Reporting. …   | French | Spanish

15 Apr 2008 | International news release

Jiri National Park, Korea

From demilitarized zone to peace park

Using conservation and environment to create a “peace park” to support international efforts to resolve the entrenched geopolitical situation between the two Koreas, while protecting the environment. …  

02 Apr 2008 | Project description

Hoper Glacier, flowing out of the Central Karakoram National Park is one of a number of high mountain glacial systems which are crucial to the water needs of communities living in the valleys around the park.  .  The management plan for this park needs to consider actions to secure sustainable valley irrigation and domestic water supply in the face of global climate change.

Finding a workable conservation model for high altitude ecosystems

Using traditional protected areas, and other community-based natural resource management tools in Nepal, Pakistan and Tibet. …  

01 Apr 2008 | Project description

Participants to the Forest Protection and Development Law training workshop

Tăng cường Thi hành Luật bảo vệ Đa dạng sinh học: nâng cao kiến thức cho các nhà chức trách địa phương

Trong hai ngày, 27 và 28 tháng Hai, tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra một cuộc hội thảo tập huấn về Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng cho các nhà làm luật các thẩm phán, công tố viên, cán bộ thanh tra môi trường, cán bộ kiểm lâm, và cảnh sát môi trường địa phương. …  

25 Mar 2008 | News story

Public awareness raising on climate change is essential for the implementation of Viet Nam’s adaptation and mitigation activities.

IUCN hợp tác với Bộ Tài nguyên Môi trường và Đài Tiếng nói Việt Nam: Nâng cao nhận thức về sự thay đổi khí hậu

Ngày 4 tháng 3 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và IUCN – Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã phát động cuộc thi toàn quốc với chủ đề “Sự thay đổi khí hậu và Các hành vi thân thiện với môi trường”. …  

25 Mar 2008 | News story

IUCN logo

Bây giờ , chúng tôi đơn giản được biết đến là IUCN

Từ ngày 10 tháng 3 năm 2008, chúng tôi sẽ cùng hoạt động đơn giản dưới tên IUCN. viết tắt của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. …  

25 Mar 2008 | News story

Drama performance about sea turtle conservation by trainees

Bảo tồn Rùa biển: nâng cao hiểu biết và kiến thức cho cộng đồng cư dân địa phương

Một cuộc hội thảo tập huấn về việc thực hiện các chương trình ngoại khóa “Bảo vệ Rùa Biển và Nơi cư trú của chúng” được tổ chức vào giữa tháng 3 cho hơn 30 giáo viên trung học ở 2 xã ven biển Hải An và Triệu Lang ở huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị. …  

25 Mar 2008 | News story

Van Long Wetlands, Viet Nam

Bộ Tài nguyên môi trường và IUCN kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 2008

Trong hai ngày 22 và 23/2/2008 Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới tại Đầm Vân Long, Ninh Bình. Chủ đề của năm nay là “Đất ngập nước lầy trong lành, con người khỏe mạnh”. …  

25 Mar 2008 | News story