Asia News

Ghodaghodi Lake, Nepal

From Vision to Action: Wetland Project Takes Off

The conservation and sustainable use of wetlands in Nepal project officially kicked-off today through an inception workshop. The project is first of its kind to undertake a combination of building institutional capacity, enhancing collaborative management of wetland resources, linking practice into policy, and pilot interventions by addressing a range of ecological, economic and social challenges in two of Nepal's four Ramar sites - Koshi Tappu Wildlife Reserve and Ghodaghodi Lake Complex. …  

24 Mar 2008 | Event

Climate change phenomenon is a reality – poses serious water and food security threats

Inclusive policies and an urgent action plan required to minimize the threats Muzaffarabad, Azad Jammu Kashmir, 18 March, 2008 (IUCN) – A Seminar titled Climate Change: The Phenomenon and its Impacts was held on March 18, 2008 at the Neelum View Hotel, Muzaffarabad. Jointly organized by the Environmental Protection Agency (EPA), Azad Jammu and Kashmir (AJK) and IUCN (International Union for Conservation of Nature) Pakistan’s AJK Programme, the purpose of the Seminar was to raise awareness about the issue with a special focus on AJK. The initiative has been funded by the Royal Norwegian Embassy and the United Kingdom’s Department for International Development (DFID). …  

18 Mar 2008 | International news release

Participants group discussion

Exploring Ways to Equitable Benefit Sharing

Can non timber forest products really help to reduce rural poverty and if so, how can they be more effectively used to balance human and conservation needs? Hills and mountains of Nepal's Himalaya are a treasure-trove of Non Timber Forest Products (NTFP) and Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) and associated indigenous and traditional knowledge wealth. Have they been given adequate attention to cope with issues such as unsustainable harvesting and habitat loss linking conservation with livelihoods? …  

12 Mar 2008 | Event

View of Mt. Everest from Sagarmatha Natioal Park

Workshop on the governance of protected areas in Nepal

The World Conservation Union (IUCN) Nepal and International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) facilitated the organization of a workshop on January 20, 2008, on the governance system of protected areas in Nepal. The workshop was primarily aimed at sharing experiences and knowledge towards effective and equitable system of protected areas, exploring protected areas governance mechanisms and how they can further the CBD Programme of Work (PoW) on Protected Areas. …  

12 Mar 2008 | Event

World Heritage Convention Workshop opening speech by Mr. Narayan Belbase, Acting Coutry Representation, IUCN Nepal, Kathmandu, Nepal

Making the Most of World Heritage Convention in Nepal

IUCN Nepal organised an interactive forum on February 21, 2008, on protected areas and World Heritage Sites in Nepal. Organised jointly by the Office of the Vice Chair, WCPA South Asia and IUCN Nepal, the session was chaired by Dr. Uday Raj Sharma, Vice Chair of the World Commission on Protected Areas (WCPA) South Asia. The half-day deliberation primarily stimulated thinking on how World Heritage Sites can support conservation and develop concrete ways for progressive policy interventions in Nepal. …  

11 Mar 2008 | Event

An Overview of the NTFPs Sub-sector in Viet Nam

 

10 Mar 2008 | Downloads - publication

Miyun, China

Resource Mapping in China

Livelihoods and Landscapes programme conducts socioeconomic assessments for forest restoration and community development in Huayuan Village.  

10 Mar 2008 | Project description

Hoạt động định giá kinh tế và dòng chảy môi trường (e-flows) cho lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải

Ở lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải của miền Trung Việt Nam, vấn đề khai thác quá nhiều và sự suy thoái các nguồn tài nguyên ngày một gia tăng cùng với sự phối hợp hạn chế giữa các cơ quan quản lý đã nảy sinh một nhu cầu cấp thiết phải phát triển một hướng tiếp cận việc quản lý tổng hợp. IUCN và các đối tác mới đây tiến hành một nghiên cứu sơ bộ về dòng chảy môi trường tại lưu vực sông Hương, nơi có một triệu dân sinh sống và có rất nhiều hệ sinh thái và sinh cảnh đất ngập nước quan trọng. Bên cạnh đó, một đề án định giá kinh tế cũng đã được xây dựng liên kết chặt chẽ với nghiên cứu dòng chảy môi trường. Một nghiên cứu định giá kinh tế của một hệ thống sông định ra các giá trị quy ra tiền của hàng hóa và và dịch vụ sinh thái mà hệ thống sông mang lại, thông qua đó để phát triển các công cụ kinh tế nhằm hỗ trợ cho các tiến trình ra quyết định quản lý, trong khi sự đánh giá về dòng chảy môi trường đề cập đến việc xác định chế độ chảy cần thiết cho việc duy trì hệ sinh thái dòng chảy và các dịch vụ cho những người sử dụng đường sông. …  

07 Mar 2008 | News story

Các nhà báo môi trường tổ chức diễn đàn và buổi gặp mặt mạng lưới đầu tiên

Sự bùng nổ trong các hoạt động kinh tế hậu WTO tại Việt Nam sẽ gần như chắc chắn ảnh hưởng đến hệ thống sinh thái và đa dạng sinh học của Việt Nam. Truyền thông cộng đồng về các vấn đề môi trường là một công cụ quan trọng để xây dựng nhận thức và thúc đẩy hành động. Vì vậy, các nhà báo môi trường đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực trên - đây cũng chính là nội dung mà diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam (VFEJ) mong muốn hỗ trợ. …  

07 Mar 2008 | News story

Các cán bộ quản lý của các khu bảo tồn biển tập huấn về du lịch bền vững

Các khu Bảo tồn biển (MPAs), nơi dành riêng cho việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có liên quan đến yếu tố văn hóa thường là những vùng có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Các khu vực này có thể sở hữu những nét đặc trưng địa lý, sinh học hoặc vật lý độc đáo, đa dạng sinh học cao, và có thể được phát triển bởi những vùng giàu văn hóa. MPAs hấp dẫn bởi tất cả các lý do đó nên ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, MPAS phải hết sức thận trọng trong việc quy hoạch tổng hợp và có tính đề phòng cho các hoạt động về du lịch bền vững thành các chiến lược quản lý nhằm tiếp tục bảo vệ và quản lý các hệ thống vùng biển hiệu quả ở mỗi khu. Một ngành du lịch bền vững được xây dựng tốt có thể mang lại các nguồn thu cho cộng đồng và tăng cường bảo tồn cho chính các nguồn tài nguyên mà MPAs đang cố gắng bảo vệ. …  

07 Mar 2008 | News story