MFF – Rừng ngập mặn cho Tương lai - Tài trợ các dự án nhỏ (SGF) cho năm 2013

19 March 2013 | Jobs - call for proposals

Quĩ dự án nhỏ (Small Grant Facilities), Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (Mangroves for the Future) của Việt Nam hân hạnh thông báo về việc kêu gọi đề xuất dự án tại miền Trung và Miền Bắc Việt Nam. MFF là sáng kiến hoạt động trên cơ sở đối tác nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển. Để biết thêm thông tin, xin vui long tìm hiểu thêm tại trang web: www.mangrovesforthefuture.org. SGF sẽ tài trợ các hoạt động tại địa phương trong việc bảo tồn và quản lý các hệ sinh thái ven biển với vai trò là một hạ tầng tự nhiên quan trọng mang lại lợi ích và an toàn cho cộng đồng địa phương. Chi tiết của kêu gọi đề xuất dự án, xin vui lòng xem tại ĐÂY.