News and Events

A corner of the AWS poster session.

Châu Á cần có hành động cấp bách để bảo tồn Đất ngập nước

Diễn ra tại Hà nội từ ngày 22-25 tháng 6 năm 2008, Hội thảo Chuyên đề Đất ngập nước Châu Á lần thứ tư đã xác định mười hành động cấp bách nhằm giải quyết những mối đe dọa đối với đất ngập nước và những thách thức đối với công tác quản lý đất ngập nước. Hội thảo kêu gọi các nhà hoạch định ưu tiên nhưng vấn đề trong bảo tồn và quản lý bền vững ở Châu Á. …  

04 Jul 2008 | News story

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

Water for Food and Ecosystem Framework Strategy Underway for Viet Nam

Case studies within a five-part case study set that will provide inputs to the development of the Water for Food and Ecosystem (WFE) framework strategy for Viet Nam were introduced to the Viet Nam - Netherlands WFE Partnership stakeholders in a study tour held on 30-31 May. …  

04 Jul 2008 | News story

Volunteers from TGC prepare to welcome AWS 2008 international participants at Noi Bai airport in Hanoi

Me, Talking Green Club and IUCN

I have got to know IUCN for nearly 2 years now, through IUCN’s support to the Talking Green Club (TGC) of which I am a member. My first time at IUCN was when TGC helped arrange publications in the IUCN library.
  …  

04 Jul 2008 | News story

A corner of the AWS poster session.

Asia Needs Urgent Action to Conserve its Wetlands

The 4th Asian Wetland Symposium (AWS), held. in Hanoi from 22 to 25, June 2008, identified ten urgent and immediate actions to address current threats to wetlands and challenges in wetland management.  It calls on decision-makers to give priority these issues of conservation and sustainable management in Asia. …  

04 Jul 2008 | News story

An endangered Hawksbill was caught lately, tagged and then released back to the sea at Bai Tu Long National Park

More Species Became Endangered in Viet Nam, Says the Red Data Book

Nearly 900 species are threatened with extinction and at least 10 more have vanished from Viet Nam, according to the latest Viet Nam Red Data Book of endangered plants and animals released on June 26th in Hanoi by the Viet Nam Academy of Science and Technology and IUCN. …  

04 Jul 2008 | News story

The Viet Nam delegate at the FLEGT Roundtable in China

Tại Bắc Kinh, các đại biểu đã chia sẻ nỗ lực của Việt Nam để thúc đẩy mậu dịch các sản phẩm gỗ hợp pháp và bền vững

IUCN Việt Nam tiếp tục là tổ chức đi đầu trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy thể chế điều hành lâm nghiệp thông qua hỗ trợ xây dựng Kế hoạch Hành động FLEGT. …  

03 Jul 2008 | News story

The Viet Nam delegate at the FLEGT Roundtable in China

In Beijing, Delegates Share Viet Nam’s Efforts to Facilitate Legal and Sustainable Wood Product Trade

IUCN Viet Nam continues to be a leader in raising awareness and facilitating the institution of improved forest governance through supporting the establishment of a FLEGT Action Plan.  …  

03 Jul 2008 | News story

Marine Protected Area, fish and coral at Nha Trang

IUCN tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam về Bảo tồn Đa dạng Sinh học

Việt Nam phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới IUCN và các tổ chức môi trường quốc tế khác đã tổ chức kỷ niệm Ngày Đa dạng Sinh học Quốc tế năm nay vào ngày 22-23/5. …  

28 May 2008 | News story

"Climate Change and Sustainable Development in Viet Nam" Workshop 25 May 2008

Việt Nam có thể bị ảnh hưởng xấu nhất bởi thay đổi khí hậu

Theo các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm cấp cao về Thay đổi Khí hậu được tổ chức ngày 25/5 bởi IUCN thì Việt Nam sẽ là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi khí hậu. Chỉ với mức tăng mực nước biển 1 m, thì khoảng trên 6% tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam sẽ bị nhấn chìm dưới nước và khoảng trên 10 triệu người sẽ bị mất chỗ ở.huy@iucn.org.vn 

28 May 2008 | News story