News and Events

Tài nguyên đất ngập nước ở Cần Giờ có thể được quản lý tốt hơn với cơ chế PES

VN Wetlands Education Network Explores Payments for Environmental Services

An IUCN-organised consultation meeting on Dec. 4 – 5 allowed experts to consider possibilities for conserving Viet Nam’s wetlands through a Payment for Environmental Services (PES) mechanism. …   | Vietnamese

30 Dec 2008 | News story

Trang (left) and colleagues at an IUCN book launch.

Gaining Professional Skills at IUCN

I have been working for the International Union for Conservation of Nature (IUCN) as an intern for nearly four months. Thanks to the help of many experts here, I have already gained many working experiences and lessons that are very important and useful for my career in the future. Indeed, I really love working here not only for the professional working environment, but also for the IUCN staff, who are very kind and willing to explain concepts and assignments to me. …  

26 Dec 2008 | News story

Một học sinh trường Hải An diễn giải bức tranh nói về bảo tồn rùa biển của mình

Thi tìm hiểu kiến thức cho học sinh hướng tới bảo tồn rùa biển

Khoảng 400 học sinh của hai trường cấp hai tại tỉnh Quảng Trị đã thể hiện kiến thức về bảo tồn rùa biển được học theo một giáo trình do IUCN Việt Nam xây dựng tại hai cuộc thi nâng cao nhận thức vào ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2008. …  

24 Dec 2008 | News story
0 Comments | Write a comment

A student at Hai An school explains how his drawings depict sea turtle conservation issues.

Student Contests Promote Sea Turtle Conservation

About 400 students at two middle schools in Quang Tri province demonstrated their knowledge of a sea turtle conservation curriculum developed by IUCN Viet Nam at awareness-raising competitions during the weekend of 20-21 December …  

24 Dec 2008 | News story

IUCN staff and partners discuss research into resource use in forest communities

Nghiên cứu để thông tin cho các dự án gắn sử dụng rừng với xóa đói giảm nghèo

Các nhà nghiên cứu được IUCN hỗ trợ tham gia Hội thảo ở tỉnh Bắc Kạn từ ngày 28-30/11/2008 đã hoàn thiện các kế hoạch nghiên cứu cho một tiến trình phân tích nhằm đưa ra những thông tin về người nghèo ở nông thôn sống phụ thuộc vào rừng ở Tỉnh Bắc Kạn. …  

05 Dec 2008 | News story

IUCN staff and partners discuss research into resource use in forest communities

Research to Inform Projects Tying Forest Use to Poverty Reduction

IUCN-supported researchers at a Nov. 28-30 workshop in Bac Kan Province finalised study plans for an analytical process aimed to generate information on the province’s forest-dependent rural poor.   

05 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry site.

Chuyến đi thực địa xây dựng dự án ở Kiên Giang

Bốn chuyên gia của IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) và Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB) đã có một chuyến đi công tác tới Kiên Giang nơi có một số điểm khai thác đá chính của công ty sản xuất xi măng Holcim nhằm xây dựng những nguyên tắc cho một chương trình hợp tác bảo tồn đã được các bên lên kế hoạch. …  

03 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry site.

Field Trip to Formulate Projects in Kien Giang

Four experts from IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) and the Institute of Tropical Biology (ITB) are embarking on a tour of the province that houses some of the cement producer’s main national quarrying sites to settle the terms of a conservation collaboration planned between the two organisations. …  

03 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry.

Field Trip to Formulate Projects in Kien Giang

Four experts from IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) and the Institute of Tropical Biology (ITB) are embarking on a tour of the province that houses some of the cement producer’s main national quarrying sites to settle the terms of a conservation collaboration planned between the two organisations. …  

03 Dec 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Đối thoại Nước Vùng Mekong được phát động ở Việt Nam

Đại diện của các ngành nước đã gặp gỡ vào hôm thứ Hai, 24/10 để tham gia lễ phát động Hợp phần Việt Nam của Các Đối thoại Nước Vùng Mêkông (MRWD). …  

27 Nov 2008 | News story