News and Events

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story

A Halong Bay site visit illustrates climate change issues in Viet Nam

IUCN VN hỗ trợ lớp tập huấn khu vực về thay đổi khí hậu

Các quan chức chính phủ và các chuyên gia về khí hậu từ 11 quốc gia châu Á đã tập hợp tại Hà Nội trong tuần từ 27/10/2008 theo chương trình tập huấn do IUCN hỗ trợ về những tác động của thay đổi khí hậu và những giải pháp. …  

07 Nov 2008 | News story

A Truong Thanh furniture factory tour showed a company adapting to international timber standards

IUCN VN giúp khu vực tư nhân sẵn sàng cho những thay đổi trong ngành gỗ

IUCN VN đã tổ chức một cuộc tọa đàm trong tháng 10 để thông báo cho các thành viên của ngành chế biến gỗ của Việt Nam về những thay đổi trong quy chế thị trường quốc tế và hỗ trợ họ trong việc đưa ra những cách thức để tuân thủ. …  

07 Nov 2008 | News story

A Halong Bay site visit illustrates climate change issues in Viet Nam

IUCN VN Supports Regional Climate Change Training Course

Government officials and other climate experts from seven Asian nations gathered in Hanoi during the week of Oct. 27 for an IUCN-supported training programme on climate change impacts and solutions. …  

07 Nov 2008 | News story

A Truong Thanh furniture factory tour showed a company adapting to international timber standards

IUCN VN Readies the Private Sector for Timber Industry Changes

IUCN VN organized a round table meeting in October to inform members of Viet Nam’s wood-processing industry of changing international market regulations and to support them in devising ways to comply. …  

07 Nov 2008 | News story

Iberian Lynx (Lynx pardinus) Threat category: ENDANGERED

IUCN Red List reveals world’s mammals in crisis

Barcelona, Spain, 6 October, 2008 (IUCN) – The most comprehensive assessment of the world’s mammals has confirmed an extinction crisis, with almost one in four at risk of disappearing forever, according to The IUCN Red List of Threatened Species™, revealed at the IUCN World Conservation Congress in Barcelona. …   | French | Spanish

06 Oct 2008 | International news release

When properly managed, Viet Nam’s farmlands, like the one pictured above, contain rich biodiversity.

IUCN Công bố Sách về Đa dạng Sinh học trên đất canh tác

IUCN Việt Nam đã công bố hai ấn phẩm vào hôm Thứ Sáu, ngày 26/9/2008 mô tả hiện trạng đất canh tác và khuyến nghị những chiến lược nhằm đảm bảo đa dạng sinh học trên các diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam. …  

30 Sep 2008 | News story

When properly managed, Viet Nam’s farmlands, like the one pictured above, contain rich biodiversity.

IUCN Launching Books on Farmland Biodiversity

IUCN Viet Nam launched two publications on Friday, 26 September describing current farmland conditions and recommending strategies for ensuring biodiversity in the nation’s agricultural areas. …  

30 Sep 2008 | News story

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Đối thoại để cải thiện việc sử dụng nước ở khu vực sông Mêkông

Khu vực sông Mêkông là một trong những khu vực có các nền kinh tế phát triển nhất ở Đông Á và Đông Nam Á, và vào ngày 22-23/9/2008, các quan chức của IUCN từ các quốc gia lân cận đã về họp tại Bangkok để bắt đầu bàn thảo xây dựng một dự án mà trong đó sẽ có một loạt các cuộc đối thoại nhằm đưa những nhu cầu của khu vực tư nhân, chính phủ và đoàn thể xã hội vào các quyết định về điều hành tài nguyên nước ở khu vực quan trọng này. …  

25 Sep 2008 | News story