News and Events

Barcelona Congress

Contribute to IUCN’s policy and programme – submit a motion!

The electronic Motions Management System is now open and all members in good standing are invited to submit draft motions for consideration at the IUCN Members’ Assembly at the World Conservation Congress. Detailed information on how to submit motions is available here.  …   | Spanish

28 Apr 2008 | News story

Trash on Ha Noi streets

Cuộc thi Hà Nội Connect2Earth

Hãy nói với thế giới rằng bạn đang chăm lo cho thành phố của chúng ta.
Connect2Earth là gì?
  …  

24 Apr 2008 | News story

Team work during the PES training needs assessment.

Chi trả cho Dịch vụ Hệ sinh thái: Đánh giá Nhu cầu đào tạo của Chính quyền địa phương

“Chi trả cho Dịch vụ Hệ sinh thái” (PES) là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Để hỗ trợ áp dụng PES trong bảo tồn đa dạng sinh học việc tập huấn về PES cho các cán bộ nhà nước có liên quan ở mọi cấp là cần thiết. …  

24 Apr 2008 | News story

connect2earth

Ha Noi Connect2Earth Competition

Tell the world you care about our city. …  

24 Apr 2008 | News story

Arlene Amponin presents lessons learned from the Philippines PES case study

IUCN-GEF IW-Learn workshop examines the mechanics of Payments for Ecosystem Services

Are Payments for Ecosystem Services (PES) a viable way of financing management of river basins and coastal environments? What steps are needed to develop PES schemes? What experiences and lessons learned have been generated from attempts to develop PES in the real world? These are some of the questions examined at the IUCN-GEF IW-Learn workshop on Designing Payment Schemes for Ecosystem Services held from April 3-5, 2008 in Hanoi, Vietnam. …  

22 Apr 2008 | News story

Participants to the Forest Protection and Development Law training workshop

Tăng cường Thi hành Luật bảo vệ Đa dạng sinh học: nâng cao kiến thức cho các nhà chức trách địa phương

Trong hai ngày, 27 và 28 tháng Hai, tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra một cuộc hội thảo tập huấn về Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng cho các nhà làm luật các thẩm phán, công tố viên, cán bộ thanh tra môi trường, cán bộ kiểm lâm, và cảnh sát môi trường địa phương. …  

25 Mar 2008 | News story

Public awareness raising on climate change is essential for the implementation of Viet Nam’s adaptation and mitigation activities.

IUCN hợp tác với Bộ Tài nguyên Môi trường và Đài Tiếng nói Việt Nam: Nâng cao nhận thức về sự thay đổi khí hậu

Ngày 4 tháng 3 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và IUCN – Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã phát động cuộc thi toàn quốc với chủ đề “Sự thay đổi khí hậu và Các hành vi thân thiện với môi trường”. …  

25 Mar 2008 | News story

IUCN logo

Bây giờ , chúng tôi đơn giản được biết đến là IUCN

Từ ngày 10 tháng 3 năm 2008, chúng tôi sẽ cùng hoạt động đơn giản dưới tên IUCN. viết tắt của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. …  

25 Mar 2008 | News story

Drama performance about sea turtle conservation by trainees

Bảo tồn Rùa biển: nâng cao hiểu biết và kiến thức cho cộng đồng cư dân địa phương

Một cuộc hội thảo tập huấn về việc thực hiện các chương trình ngoại khóa “Bảo vệ Rùa Biển và Nơi cư trú của chúng” được tổ chức vào giữa tháng 3 cho hơn 30 giáo viên trung học ở 2 xã ven biển Hải An và Triệu Lang ở huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị. …  

25 Mar 2008 | News story