2007

One team working during the IUCN writeshop

Capacity building: IUCN staff  improve writing skills

A training course on writing skills was held for IUCN staff this September under the guidance of a regional trainer in the field of communication for development. …  

07 Oct 2007 | News story

Local volunteers release a green turtle in Minh Chau island

Rùa biển và sinh cảnh của chúng cần sự cứu giúp

48 bài tiểu luận và 108 bức họa về rùa biển và sinh cảnh của chúng từ học sinh các trường tiểu học ở đảo Minh Châu vùng Vịnh Bắc Bộ đã được đánh giá vào tháng 9 bởi một hội đồng gồm các nhà hoạt động môi trường và giáo dục cộng đồng, các nhà bảo tồn địa phương, giáo viên và đại diện của IUCN Việt Nam. …  

07 Oct 2007 | News story

Logging in Amazon forests with forest certification

Nâng cao tiếng nói để có những sự lựa chọn tốt hơn: hướng tới quản lý lâm nghiệp tốt hơn

Các thành viên nhóm điều phối dự án “Nâng cao tiếng nói để có sự lựa chọn tốt hơn” (SVBC) từ khắp nơi trên thế giới đã họp tại Brazil vào tháng 9 để vạch chiến lược làm thế nào để thể chế hóa công tác quản lý lâm nghiệp tốt hơn ở Nam Bán cầu. …  

07 Oct 2007 | News story

Participants visit Da Nhim hydropower plant, a potential model for PES application in Viet Nam

Một đạo luật tiên tiến: Để Chi trả cho các Dịch vụ Môi trường khả thi

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn để có thể bảo vệ có hiệu quả đa dạng sinh học ở trong nước. Việc đưa nội dung Chi trả cho Dịch vụ Môi trường (PES) trong Dự thảo Luật Đa dạng Sinh học tạo ra một cơ chế để khắc phục những thách thức đó. …  

07 Oct 2007 | News story

Thảo luận nhóm tại cuộc họp Hà Nội của mạng lưới sáng kiến Đếm ngược đến năm 2010

Đếm ngược 2010: Thúc đẩy tiến độ trong công tác giảm mất đa dạng sinh học

Mạng lưới Đếm ngược 2010 đã họp tại Hà Nội vào hồi tháng 8 để thảo luận làm thế nào thực hiện cam kết giảm đáng kể tốc độ mất đa dạng sinh học mà họ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững. …  

07 Oct 2007 | News story

CSR environmental prize

Màu xanh cho khu vực tư nhân: IUCN đề cao những phương thức thực hành môi trường tốt nhất

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một giải thưởng đã được thành lập trong khuôn khổ Các Giải thưởng hàng năm cho Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) trong năm nay. …  

07 Oct 2007 | News story

Hội thảo khu vực về hành lang bảo tồn đa dạng sinh học

Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi

Một loạt các cuộc Tọa đàm Khu vực nhằm giải quyết những vấn đề đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở Khu vực Châu Á đã được khởi xướng với Hội thảo đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Trọng tâm của Hội thảo đó là “Hành lang Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi" …  

07 Oct 2007 | News story

Prescribed burning of fuel materials in pine forest in Lam Dong

Khái niệm mới tại Việt Nam: Sinh thái lửa

Cháy rừng là một hiện tượng sinh thái tự nhiên. Để quản lý lửa hiệu quả cần khai thác vai trò tích cực của các đám cháy đồng thời giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của chúng. …  

07 Oct 2007 | News story

The launch of water for food and ecosystem initiative in Viet Nam

Chương trình nguồn nước mới tại Việt Nam

“Đối tác ‘Nước vì Lương thực thực phẩm và các Hệ sinh thái (WFE)’ Việt Nam - Hà Lan” - một sáng kiến mới mà IUCN tham gia, là nỗ lực mới đây nhất của chính phủ Việt Nam trong việc quản lý nguồn nước bền vững nhằm hỗ trợ sản xuất lương thực thực phẩm đầy đủ và đảm bảo hệ thống sinh thái lành mạnh. …  

07 Oct 2007 | News story

The opening ceremony of the 4th Asia Regional Conservation Forum

Hiệp đồng vì một châu Á bền vững: Diễn đàn Bảo tồn khu vực Châu Á lần thứ tư

Đầu tháng 9, Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) vừa tổ chức Diễn đàn Bảo tồn khu vực châu Á lần thứ tư tại Kathmandu, Nepal. Tổ chức bốn năm một lần, diễn đàn là nơi thảo luận những cách tiếp cận tiên tiến trong công tác bảo tồn, chia sẻ những kinh nghiệm khu vực và xây dựng sự hợp tác cho các hoạt động trong tương lai ở châu Á. …  

07 Oct 2007 | News story


Síganos

Facebook Flickr Twitter Youtube