Asie

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Đối thoại để cải thiện việc sử dụng nước ở khu vực sông Mêkông

Khu vực sông Mêkông là một trong những khu vực có các nền kinh tế phát triển nhất ở Đông Á và Đông Nam Á, và vào ngày 22-23/9/2008, các quan chức của IUCN từ các quốc gia lân cận đã về họp tại Bangkok để bắt đầu bàn thảo xây dựng một dự án mà trong đó sẽ có một loạt các cuộc đối thoại nhằm đưa những nhu cầu của khu vực tư nhân, chính phủ và đoàn thể xã hội vào các quyết định về điều hành tài nguyên nước ở khu vực quan trọng này. …  

25 Sep 2008 | News story

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Dialogues to Streamline Water Use in the Mekong Region

The Mekong Region is one of the fastest growing economies in East and Southeast Asia, and on September 22 – 23, 2008, IUCN officials from the surrounding countries gathered in Bangkok to begin planning a project that will include a series of dialogues aimed at incorporating private sector, government and civil society needs into water governance decisions in that critical area. …  

25 Sep 2008 | News story

Local volunteers ensure a beached sea turtle is released to the ocean

Chương trình Rùa Biển của IUCN hỗ trợ công tác quản lý ở các cấp

Các quan chức chính phủ, đại diện các trường học, và thành viên cộng đồng tham gia vào một sáng kiến của IUCN Việt Nam nhằm thực hiện Kế Hoạch Hành động Quốc gia về Bảo tồn Rùa Biển đến 2010 (MTCAP) cho biết các hoạt động đã giúp hỗ trợ công tác quản lý nhằm đạt được mục tiêu của Kế hoạch Hành động. …  

23 Sep 2008 | News story

Local volunteers ensure a beached sea turtle is released to the ocean

IUCN’s Marine Turtle Program Supports Management on Many Levels

Government officials, school administrators and community members involved in an IUCN VN initiative to implement the National Marine Turtle Conservation Action Plan to 2010 (MTCAP) said the activities helped provide the management support needed to reach the plan’s goals. …  

23 Sep 2008 | News story

Javan Gibbon, Hylobates moloch, Endangered, Indonesia.

人类近亲濒临灭绝

人类近亲——猴、猿及其它物种正逐渐从地球表面销声匿迹,部分将被“吃”绝。 …   | English

22 Sep 2008 | News story

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

Tổ chuyên gia hoàn thiện các nghiên cứu điển hình về Nước vì Lương thực và các Hệ sinh thái

Các chuyên gia từ các cơ quan chính phủ và các học giả đã họp để xem xét thiết kế của 5 nghiên cứu điển hình trong cuộc họp ngày 29/7/2008 của tổ công tác Nước vì Lương thực và các Hệ Sinh thái. Experts from the government and academia met to review the design of five case studies during a July 29, 2008, meeting of the Water for Food and Ecosystems (WFE) working group. …  

11 Sep 2008 | News story

A landscape in Central Viet Nam that would be included in a proposed biodiversity corridor

Nghị định về Hành lang Đa dạng Sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang mời các chuyên gia IUCN Việt Nam cùng hợp tác xây dựng một nghị định để tạo ra các quy định để quản lý các hành lang đa dạng sinh học ở Việt Nam. …  

11 Sep 2008 | News story

Community members participating in a district-level PES contest in Da Nhim commune

Tỉnh Lâm Đồng học tập về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường

Sau khi IUCN Việt Nam tổ chức một loạt các sự kiện giáo dục mà gần đây nhất là một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2008, thì các thành viên trong cộng đồng, chính quyền các địa phương và phóng viên báo chí đã có được sự hiểu biết tốt hơn về khái niệm Chi trả cho các dịch vụ môi trường (PES). …  

11 Sep 2008 | News story

A landscape in Central Viet Nam that would be included in a proposed biodiversity corridor

Decree to Regulate Biodiversity Corridors

The Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE) is incorporating expertise from IUCN Viet Nam into a decree it is developing to create regulations for managing biodiversity corridors in Viet Nam. …  

11 Sep 2008 | News story

fishing in Xuan Thuy  National Park

Group hones Water for Food and Ecosystems case studies

Experts from the government and academia met to review the design of five case studies during a July 29, 2008, meeting of the Water for Food and Ecosystems (WFE) working group. …  

11 Sep 2008 | News story

follow us

  Facebook Flickr Twitter Youtube

Asia regional office
IUCN Asia Twitter