Asia

Group work during the discussion session to provide comments to the draft law at the workshop

Thúc đẩy cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam, với sự hỗ trợ từ phía IUCN và các tổ chức hợp tác khác, xây dựng Dự thảo luật đa dạng sinh học. Đây là hoạt động triển khai đầu tiên theo Quyết định chính phủ số 35/2003/QD-TTg giao nhiệm vụ thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). …  

07 Jan 2008 | News story

Local volunteers release a green turtle in Minh Chau island

Thúc đẩy kinh doanh vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam

Cuối tháng 12/2007 IUCN Việt Nam và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa ký kết một biên bản ghi nhớ về kinh doanh vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên ở đất nước này. …  

07 Jan 2008 | News story

Training workshop on environment in relation to health and human rights.

Giới thiệu quan điểm mới: môi trường trong mối liên hệ với các quyền con người

Buổi hội thảo kéo dài 2 ngày được tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2007 tại Viện nghiên cứu nhân quyền Việt Nam (VIHR) dành cho cán bộ các cơ quan chính phủ thảo luận những vấn đề  liên hệ giữa môi trường với sức khỏe và các quyền con người. …  

07 Jan 2008 | News story

Training workshop on environment in relation to health and human rights.

Introducing a new perspective: environment in relation to human rights

A two-day training workshop was conducted in mid-December 2007 for government officials at the Vietnamese Institute for Human Rights (VIHR) to address the issue of environment in relation to health and human rights. …  

07 Jan 2008 | News story

IUCN Viet Nam Country Representative Mr. Vu Van Trieu presented the environment prize to the vice Director General of Long An Garment Export Company

Promoting business for sustainable development in Viet Nam

IUCN Viet Nam and the Viet Nam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) signed in late December 2007 a Memorandum of Understanding (MOU) on Business for Sustainable Development in Viet Nam. This is an innovative approach to nature conservation in the country. …  

07 Jan 2008 | News story

Group work during the discussion session to provide comments to the draft law at the workshop

Leveraging legal mechanisms to safeguard biodiversity in Viet Nam

The Government of Viet Nam, with the support of the IUCN and in coordination with other partners, is developing the Draft Biodiversity Law. This is initiated subsequent to the Government Decision No. 35/2003/QD-TTg, which mandates the development to the Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE). …  

07 Jan 2008 | News story

"What do you think if we and other sea animals die?  How will people living by the sea be affected?”
– Chau Thi Anh Thu’s award winning painting.

Continuing support: IUCN’s work in the Gulf of Tonkin

Colourful and creative drawings produced by the children of Minh Chau Island Secondary School were displayed at an award ceremony on November 19, 2007 to celebrate student participation in the “I Love Marine Turtles” Campaign. This is part of the “Saving Marine Turtles and their Habitat” environmental education programme that promotes good practices of marine biodiversity preservation. …  

07 Jan 2008 | News story

Using GIS to improve MPA management

Using Geographic Information System (GIS) to improve marine protected area management

A training course on the use of Geographic Information System (GIS) software, My World GIS, to support Marine Protected Areas (MPAs) ecosystem management was co-sponsored by IUCN Viet Nam in November 2007 at Nui Chua National Park in Ninh Thuan province. …  

07 Jan 2008 | News story

Participants in the Mangrove Restoration Workshop

Mangrove Restoration: protecting the coast and mitigating climate change impacts

At the end of November 2007, IUCN co-organized the “Mangrove Restoration for climate change adaptation and Sustainable Development” workshop in Can Gio district, Ho Chi Minh city in partnership with other local and international partners. …  

07 Jan 2008 | News story

-

Beyond the Red List - IUCN hosts a special session with the Private Sector on the 2007 National Red List

Staff of IUCN Sri Lanka invited its private sector partners to an evening with them on December 11, 2007 to discuss business opportunities arising from the National Red List which was launched recently. This informal evening was held at the Cinnamon Grand Hotel. …  

11 Dec 2007 | News story

Asia regional office
IUCN Asia Twitter