Asia

"Four Factors" poster

“Four factors: The problems of development and globalization.”

3 December 2007 – The Embassy of France in Vietnam in collaboration with Université de Tous Les Savoirs – UTLS and The World Conservation Union have organized six special workshops on that address the theme: “Global changes and problems of globalization” …  

03 Dec 2007 | News story

-

IUCN Sri Lanka partners the Ceylon Chamber of Commerce in the Best Corporate Citizens Awards 2007

The Ten Best Corporate Citizens Awards 2007, a gala CSR awards ceremony organised by the Ceylon Chamber of Commerce (CCC), was held on November 29, 2007 at the Oak Room of the Cinnamon Grand Hotel. …  

29 Nov 2007 | News story

Ms. Bayley Dixon helped with one of the IUCN Viet Nam's workshops

Views from Bayley

When I first came to IUCN Viet Nam, it was a confusing place. The people traveled extensively – Ho Chi Minh City, Nha Trang, Vietienne, Phom Phenh, Bangkok and even farther afield – coming and going from the office daily. Acronyms fly about even faster than people. IUCN Viet Nam works on almost too many projects to count. …  

07 Oct 2007 | News story

One team working during the IUCN writeshop

Capacity building: IUCN staff  improve writing skills

A training course on writing skills was held for IUCN staff this September under the guidance of a regional trainer in the field of communication for development. …  

07 Oct 2007 | News story

Local volunteers release a green turtle in Minh Chau island

Rùa biển và sinh cảnh của chúng cần sự cứu giúp

48 bài tiểu luận và 108 bức họa về rùa biển và sinh cảnh của chúng từ học sinh các trường tiểu học ở đảo Minh Châu vùng Vịnh Bắc Bộ đã được đánh giá vào tháng 9 bởi một hội đồng gồm các nhà hoạt động môi trường và giáo dục cộng đồng, các nhà bảo tồn địa phương, giáo viên và đại diện của IUCN Việt Nam. …  

07 Oct 2007 | News story

Logging in Amazon forests with forest certification

Nâng cao tiếng nói để có những sự lựa chọn tốt hơn: hướng tới quản lý lâm nghiệp tốt hơn

Các thành viên nhóm điều phối dự án “Nâng cao tiếng nói để có sự lựa chọn tốt hơn” (SVBC) từ khắp nơi trên thế giới đã họp tại Brazil vào tháng 9 để vạch chiến lược làm thế nào để thể chế hóa công tác quản lý lâm nghiệp tốt hơn ở Nam Bán cầu. …  

07 Oct 2007 | News story

Participants visit Da Nhim hydropower plant, a potential model for PES application in Viet Nam

Một đạo luật tiên tiến: Để Chi trả cho các Dịch vụ Môi trường khả thi

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn để có thể bảo vệ có hiệu quả đa dạng sinh học ở trong nước. Việc đưa nội dung Chi trả cho Dịch vụ Môi trường (PES) trong Dự thảo Luật Đa dạng Sinh học tạo ra một cơ chế để khắc phục những thách thức đó. …  

07 Oct 2007 | News story

Thảo luận nhóm tại cuộc họp Hà Nội của mạng lưới sáng kiến Đếm ngược đến năm 2010

Đếm ngược 2010: Thúc đẩy tiến độ trong công tác giảm mất đa dạng sinh học

Mạng lưới Đếm ngược 2010 đã họp tại Hà Nội vào hồi tháng 8 để thảo luận làm thế nào thực hiện cam kết giảm đáng kể tốc độ mất đa dạng sinh học mà họ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững. …  

07 Oct 2007 | News story

CSR environmental prize

Màu xanh cho khu vực tư nhân: IUCN đề cao những phương thức thực hành môi trường tốt nhất

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một giải thưởng đã được thành lập trong khuôn khổ Các Giải thưởng hàng năm cho Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) trong năm nay. …  

07 Oct 2007 | News story

Hội thảo khu vực về hành lang bảo tồn đa dạng sinh học

Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi

Một loạt các cuộc Tọa đàm Khu vực nhằm giải quyết những vấn đề đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở Khu vực Châu Á đã được khởi xướng với Hội thảo đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Trọng tâm của Hội thảo đó là “Hành lang Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi" …  

07 Oct 2007 | News story

Asia regional office
IUCN Asia Twitter