Asia

World Wetlands Day, 2 February 2008, Vientiane, Lao PDR

Vientiane Observes World Wetlands Day

IUCN Lao joined in this years celebrations of Ramsar's World Wetlands Day, with the theme 'Healthy Wetlands, Healthy People'.
 

04 Mar 2008 | News story

The IUCN team conducts a multi-stakeholder consultation to develop the integrated karst landscape management plan for Hon Chong area of Kien Giang province in the Mekong Delta.

Phát triển bền vững: IUCN hỗ trợ Holcim bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 15/2/2008, Holcim Việt Nam, thành viên của tập đoàn Holcim chuyên cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới và IUCN Việt Nam đã ký một thỏa thuận 5 năm. …  

15 Feb 2008 | News story

The IUCN team conducts a multi-stakeholder consultation to develop the integrated karst landscape management plan for Hon Chong area of Kien Giang province in the Mekong Delta.

Sustainable Development: IUCN Assists Holcim to Conserve Biodiversity

Holcim Viet Nam, an affiliate of a world-leading building materials supplier, Holcim Group and IUCN Viet Nam signed a five-year agreement on February 15, 2008. …  

15 Feb 2008 | News story

Dimah visits IUCN HQ

Founder and Chairman of MJF Group (Dilmah Tea) visits IUCN Headquarters

On January 28, 2008 the Founder and Chairman of MJF Group of Companies (Dilmah Tea), Mr. Merrill J. Fernando, its Marketing Director, Mr. Dilhan Fernando and a team from Dilmah visited IUCN Headquarters in Gland, Switzerland. …  

28 Jan 2008 | News story

A group activity during the training course

Áp dụng hướng tiếp cận hệ sinh quyển vào quản lý vùng đất ướt ở Việt Nam

Hà Nội, Việt Nam, ngày 09.01.2008 - Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực áp dụng hướng tiếp cận hệ sinh thái đối với quản lý đất ướt và khu bảo tồn với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và thực hành IUCN. Hướng tiếp cận hệ sinh thái là khuôn khổ cho quản lý nguồn tài nguyên trong theo Công ước Đa dạng sinh học. …  

09 Jan 2008 | News story

Sorting out the catch

Applying an Ecosystem Approach to Wetlands Management in Viet Nam

 Ha Noi, Viet Nam 9 January  2008 - The Government of Viet Nam is making efforts to apply the Ecosystem Approach to wetlands and protected area management with technical and field support from IUCN. The Ecosystem Approach is the primary framework for action for natural resrouces management under the Convention on Biological Diversity.   …  

09 Jan 2008 | News story

Sorting out the catch

Applying an Ecosystem Approach to Wetlands Management in Viet Nam

 Hanoi, Vietnam 9 January  2008T- The Government of Viet Nam is making efforts to apply the Ecosystem Approach to wetlands and protected area management with technical and field support from IUCN. The Ecosystem Approach is the primary framework for action for natural resrouces management under the Convention on Biological Diversity.  

09 Jan 2008 | News story

Laura (at left) in the field

Perspectives from Paula

My PhD research investigates the dynamics of participation and livelihoods change associated with the implementation of marine protected areas in Viet Nam. My in-country research focuses on different scales of operation by examining two project case studies as examples of different types of MPA conservation, and also by study of the broader policy context associated with MPA development and collaborative management of aquatic natural resources. My case study sites are based in Quang Nam and Khanh Hoa Provinces, which is far from the policy hot bed of Ha Noi. So at those times when I wasn’t in the field, the IUCN Ha Noi office was my home base for exploration of this broader policy context. …  

07 Jan 2008 | News story

Participants in the Mangrove Restoration Workshop

Phục hồi rừng ngập mặn: bảo vệ bờ biển và giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu

Cuối tháng 11/2007, IUCN đã cùng với các đối tác địa phương và quốc tế tổ chức Hội thảo "Phục hồi rừng ngập mặn để thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. …  

07 Jan 2008 | News story

Using GIS to improve MPA management

Sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để nâng cao việc quản lý vùng bảo vệ bờ biển

Tháng 11/2007 tại Vườn quốc gia Núi Chùa tỉnh Ninh Thuận, IUCN Việt Nam đã đồng tài trợ cho khoá đào tạo sử dụng phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) - My World GIS nhằm hỗ trợ cho chương trình quản lý hệ thống sinh thái các Khu bảo tồn biển (MPAs) . …  

07 Jan 2008 | News story


Asia regional office
IUCN Asia Twitter