Asia

Van Long Wetlands, Viet Nam

Bộ Tài nguyên môi trường và IUCN kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 2008

Trong hai ngày 22 và 23/2/2008 Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới tại Đầm Vân Long, Ninh Bình. Chủ đề của năm nay là “Đất ngập nước lầy trong lành, con người khỏe mạnh”. …  

25 Mar 2008 | News story

Asian Wetland Symposium

Hội nghị Chuyên đề về Đất ướt Châu Á 2008: Giới thiệu về Đất ướt ở Việt Nam.

Từ ngày 22 đến 25/6/2008, các nhà khoa học, các nhà hoạt động và sinh viên sẽ tập trung về Hà Nội dự Hội nghị Chuyên đề về Đất ướt Châu Á (AWS) lần thứ 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường, IUCN Việt Nam và Trung tâm Ramsar, Nhật Bản đồng tổ chức Hội nghị này. …  

25 Mar 2008 | News story

Ashley (third right) explored local situation on Cat Ba island during a field visit

Ashley Brooks: Thời gian của tôi ở IUCN

Tháng 5/2008, tôi trở lại Việt Nam để làm nghiên cứu sau đại học với Đại học tổng hợp Queensland trong lĩnh vực đã từng là mối quan tâm của tôi trong một thời gian khá dài– đó là hiệu quả của các dự án bảo tồn trên đảo Cát Bà. …  

25 Mar 2008 | News story

Transporting timber logged from a forest located on the border with Laos.

IUCN giới thiệu FLEGT với các quan chức cấp cao của chính phủ

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đã tổ chức một buổi báo cáo với các quan chức cấp cao của chính phủ hôm 17/3/2008 để giới thiệu về những nguyên tắc của Kế hoạch Hành động của Liên minh Châu Âu (EU) về Thi hành Lâm luật, Quản trị rừng, và Thương mại (FLEGT). FLEGT là một sáng kiến của Liên minh Châu Âu nhằm hạn chế khai thác gỗ trái phép và thúc đẩy quản lý rừng bền vững thông qua các cơ chế thương mại. …  

25 Mar 2008 | News story

Mr Luong Quang Huy

Staff News

We are pleased to welcome Mr. Luong Quang Huy to the IUCN family. He has been working with IUCN Viet Nam since mid March as the Climate Change Programme Manager. Huy can be contacted at huy@iucn.org.vn 

25 Mar 2008 | News story

Ashley (third right) explored local situation on Cat Ba island during a field visit

Ashley Brooks: My time at IUCN

In May 2005, I returned to Viet Nam to undertake postgraduate research with the University of Queensland in an area that had been of interest to me for quite some time – the effectiveness of conservation projects on Cat Ba Island . …  

25 Mar 2008 | News story

Asian Wetland Symposium

Asian Wetland Symposium 2008: Showcasing Viet Nam’s Wetlands

From June 22 to 25, 2008 scientists, practitioners, and students will gather in Ha Noi to attend the fourth Asian Wetlands Symposium (AWS). The Ministry of Environment of the Government of Vietnam,  IUCN Viet Nam and The Ramsar Centre, Japan are co-hosting the symposium. …  

25 Mar 2008 | News story

IUCN logo

Now, We are Simply Known as IUCN

As of March 10, 2008, we will be referred to simply as IUCN. If you need to explain, it stands for the International Union for Conservation of Nature. …  

25 Mar 2008 | News story

Public awareness raising on climate change is essential for the implementation of Viet Nam’s adaptation and mitigation activities.

Raising Awareness about Climate Change: IUCN Teams up with MONRE and VOV

The Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE), the Voice of Viet Nam (VOV) and IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources launched a national competition on the topic of “Climate Change and Environment-Friendly Behaviours” on March 4, 2008. …  

25 Mar 2008 | News story

Transporting timber logged from a forest located on the border with Laos.

IUCN Briefs High Level Government Officials about FLEGT

IUCN coordinated a briefing session for high-ranking government officials on March 17, 2008 to raise awareness about the principles of the European Union’s (EU) Forest Law Enforcement Governance Trade (FLEGT) Action Plan. FLEGT is an initiative of the EU to curb illegal logging and foster sustainable forest management through trade mechanisms. …   | Vietnamese

25 Mar 2008 | News story


Asia regional office
IUCN Asia Twitter