Kỷ niệm Ngày đất ngập nước tại Việt Nam: Kêu gọi và Hành động

03 March 2010 | News story

 

 
 
 
 

Ngày 27 tháng 2 năm 2010, cán bộ nhân viên văn phòng IUCN tại Việt Nam đã tham gia hưởng ứng lễ mít-tinh kỷ niệm ngày Đất ngập nước Thế giới do Tổng Cục Môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức tại vườn Bách Thảo, Hà Nội. Sau bài phát biểu của Ts. Bùi Cách Tuyến - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường là bài phát biểu của Ts. Trương Mạnh Tiến, Giám đốc Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam và bà Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Chương trình Việt Nam của tổ chức Birdlife International Đông Dương. Đại diện tổ chức IUCN tại Việt Nam, ông Jake Brunner cũng đã phát biểu tại buổi lễ đề cập đến những mối đe doạ mới đối với các vùng đất ngập nước tại Việt Nam, đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Mê-kông.


  Đọc bài phát biểu, ấn vào đây