Ba Bể được công nhận là khu Ramsar thứ ba của Việt Nam

16 March 2011 | News story

Ngày 20/9/1988, Văn phòng Công ước Ramsar đã công nhận Xuân Thuỷ là Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Qua đó, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tham gia vào Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (thường được biết đến là Công ước Ramsar). Sau hơn 20 năm tham gia Công ước, Việt Nam mới chỉ có thêm một khu Ramsar nữa được công nhận, đó là Bàu Sấu nằm trong Vườn Quốc gia Cát Tiên vào ngày 04/08/2005. Ngày 02/02/2011, Ba Bể được công nhận là khu Ramsar thứ ba của Việt Nam.

Khu Ramsar có ranh giới là Vườn Quốc gia Ba Bể có trung tâm là Hồ Ba Bể nằm trên độ cao 178m so với mặt biển được xác định là hồ tự nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam. Kế hoạch Hành động Đa dạng Sinh học của Việt Nam năm 1994 đã liệt kê tổ Ba Bể (cùng với Nà Hang) là một trong 12 khu vực cần ưu tiên cao nhất trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của quốc gia. Khu Ramsar Ba Bể đáp ứng 5 trong số 9 tiêu chí để công nhận là khu Ramsar. Đây là nơi đặc biệt quan trọng đối với nhiều loài động thực vật quý hiếm trong đó nổi bật là hơn 1% quần thể toàn cầu của loài Vạc Hoa Gorsachius magnificus.

Việc Ba Bể được công nhận là khu Ramsar đánh dấu một bước tiến của Việt Nam trong việc thực hiện công ước Ramsar nói riêng và trong các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học nói chung. Trong thời gian tới, Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Cơ quan Thẩm quyền Ramsar tại Việt Nam, sẽ tiếp tục đề cử Tràm Chim thành khu Ramsar thứ tư của Việt Nam.