Họp nhóm công tác quốc gia của Việt Nam – Dự án Đối thoại nước Mê-kông Giai đoạn II

23 March 2011 | News story

Trong khuôn khổ dự án Đối thoại nước Mê kông do Phần Lan tài trợ, IUCN thường xuyên tổ chức các buổi họp nhóm công tác quốc gia (NWG). Nhóm Công tác bao gồm tám chuyên gia về nước và đất ngập nước, đến từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, và các viện nghiên cứu thuộc trường đại học. Cuộc họp NWG đầu tiên trong năm 2011 được tổ chức vào ngày 27 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về thực trạng của Quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam và thông báo kết quả của cuộc họp của Hội đồng Ủy hội sông Mêkông (MRC) và họp tham vấn các nhà tài trợ vào ngày 26 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết nội dung cuộc họp có thể tham khảo TẠI ĐÂY. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải tóm tắt của các cuộc họp NWG trong thời gian tới.