• Dự án thí điểm Khu bảo tồn Biển Hòn Mun (2001-2005)
 • Xây dựng năng lực quản lý ven biển tổng hợp ở Vịnh Bắc bộ - Nghiên cứu điển hình khu Vịnh Hạ Long (2002-2005)
 • Chương trình đào tạo xây dựng năng lực quản lý khu bảo tồn biển
 • Chương trình Bảo tồn Rùa biển, góp phần thực hiện Kế hoạch Hành động Bảo tồn Rùa biển Việt Nam tới năm 2010, bao gồm các hoạt động sau:

  - Khuyến khích bảo tồn dựa vào cộng đồng đối với các loài rùa biển và nơi cư trú của chúng, nội dung này phối hợp với WWF;
  - Xây dựng năng lực cho Việt Nam nhằm giảm việc buôn bán rùa biển trái phép, nội dung này phối hợp với TRAFFIC;
  - Giảm mối đe dọa đối với loài rùa biển thông qua việc giải quyết những phương thức thực hành đánh bắt hải sản không bền vững, xác định những cơ hội đề đưa ra các biện pháp giảm thiểu;
  - Hỗ trợ việc thực hiện các hiệp định quốc gia, khu vực và quốc tế như Biên bản Ghi nhớ về Rùa biển Ấn độ dương – Đông Nam Á (IOSEA) và MTCAP
  -  Nâng cao nhận thức của cộng đồng và giáo dục