Quản lý tài nguyên nước nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững, Diễn đàn Nước Thế giới Thứ ba ở Kyoto, và Năm Quốc tế về nước sạch năm 2003. Ở Việt Nam, quản lý tài nguyên nước là một vấn đề quan trọng vì Việt Nam là một trong những nước dễ bị thiên tai nhất trên thế giới. Bão lũ, hạn hán, lở đất, dòng chảy bùn ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây.

Để bảo tồn đa dạng sinh học thủy của Việt Nam, quản lý các hệ thống đã được hình thành quan trọng ngang bằng với thành lập những khu bảo tồn mới. Mối liên kết giữa các hoạt động phát triển và tác động của chúng đối với tài nguyên nước và đất ngập nước chưa được giải quyết thỏa đáng. Hơn nữa cần nhấn mạnh về sự hiểu biết tốt hơn về làm thế nào để gắn sinh kế của cư dân địa phương với tài nguyên ở đất ngập nước để đảm bảo cho sự thành công của các hoạt động bảo tồn.