Marzo

Narinder Kakar at United Nations

"Addressing Climate Change: the United Nations and the world at work”

IUCN Permanent Observer to the United Nations, Mr. Narinder Kakar, presented a statement to the UN General Assembly on 13 February 2008 on the issue of climate change …  

10 Mar 2008 | News story

Indigenous Woman, Ecuador

La UICN celebra el Día Internacional de la Mujer

Este año, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, la UICN quiere celebrar la equidad e igualdad de género en el sector ambiental por medio de un reconocimiento para nuestros colegas varones que apoyan el empoderamiento de las mujeres, así mismo, anunciar la iniciativa internacional de la Feria de Mujeres Emprendedoras por el Ambiente que se realizará durante el Congreso Mundial para la Naturaleza.  | English | French

08 Mar 2008 | News story

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)

More progress in Sustainable Mediterranean Fisheries

IUCN welcomes a new cooperation agreement with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), announced during the 32nd session held in Rome from 25 to 29 February 2008. …  

07 Mar 2008 | News story

Hoạt động định giá kinh tế và dòng chảy môi trường (e-flows) cho lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải

Ở lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải của miền Trung Việt Nam, vấn đề khai thác quá nhiều và sự suy thoái các nguồn tài nguyên ngày một gia tăng cùng với sự phối hợp hạn chế giữa các cơ quan quản lý đã nảy sinh một nhu cầu cấp thiết phải phát triển một hướng tiếp cận việc quản lý tổng hợp. IUCN và các đối tác mới đây tiến hành một nghiên cứu sơ bộ về dòng chảy môi trường tại lưu vực sông Hương, nơi có một triệu dân sinh sống và có rất nhiều hệ sinh thái và sinh cảnh đất ngập nước quan trọng. Bên cạnh đó, một đề án định giá kinh tế cũng đã được xây dựng liên kết chặt chẽ với nghiên cứu dòng chảy môi trường. Một nghiên cứu định giá kinh tế của một hệ thống sông định ra các giá trị quy ra tiền của hàng hóa và và dịch vụ sinh thái mà hệ thống sông mang lại, thông qua đó để phát triển các công cụ kinh tế nhằm hỗ trợ cho các tiến trình ra quyết định quản lý, trong khi sự đánh giá về dòng chảy môi trường đề cập đến việc xác định chế độ chảy cần thiết cho việc duy trì hệ sinh thái dòng chảy và các dịch vụ cho những người sử dụng đường sông. …  

07 Mar 2008 | News story

Các nhà báo môi trường tổ chức diễn đàn và buổi gặp mặt mạng lưới đầu tiên

Sự bùng nổ trong các hoạt động kinh tế hậu WTO tại Việt Nam sẽ gần như chắc chắn ảnh hưởng đến hệ thống sinh thái và đa dạng sinh học của Việt Nam. Truyền thông cộng đồng về các vấn đề môi trường là một công cụ quan trọng để xây dựng nhận thức và thúc đẩy hành động. Vì vậy, các nhà báo môi trường đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực trên - đây cũng chính là nội dung mà diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam (VFEJ) mong muốn hỗ trợ. …  

07 Mar 2008 | News story

Các cán bộ quản lý của các khu bảo tồn biển tập huấn về du lịch bền vững

Các khu Bảo tồn biển (MPAs), nơi dành riêng cho việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có liên quan đến yếu tố văn hóa thường là những vùng có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Các khu vực này có thể sở hữu những nét đặc trưng địa lý, sinh học hoặc vật lý độc đáo, đa dạng sinh học cao, và có thể được phát triển bởi những vùng giàu văn hóa. MPAs hấp dẫn bởi tất cả các lý do đó nên ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, MPAS phải hết sức thận trọng trong việc quy hoạch tổng hợp và có tính đề phòng cho các hoạt động về du lịch bền vững thành các chiến lược quản lý nhằm tiếp tục bảo vệ và quản lý các hệ thống vùng biển hiệu quả ở mỗi khu. Một ngành du lịch bền vững được xây dựng tốt có thể mang lại các nguồn thu cho cộng đồng và tăng cường bảo tồn cho chính các nguồn tài nguyên mà MPAs đang cố gắng bảo vệ. …  

07 Mar 2008 | News story

Turkey

Draft IUCN Protected Area Category Guidelines

Comments from members are welcomed 

07 Mar 2008 | News story
0 Comentarios | Escribir comentario

Woman selling scarfs in a market in Bali

Feria Internacional de Mujeres Emprendedoras por el Ambiente

La UICN pretende utilizar esta plataforma de acción que ofrece el Congreso Mundial para la Naturaleza para organizar la Feria Internacional de Mujeres Emprendedoras por el Ambiente, un espacio para visibilizar el aporte económico, social y ambiental de las empresas de mujeres dentro de las economías de sus países y globalmente, desde sus “emprendimientos verdes”.  | English | French

07 Mar 2008 | News story

Fellowship Programme, World Forest Institute

International Fellowships - World Forest Institute

The World Forest Institute Fellowship Program brings forestry and natural resources professionals from around the world to work at the World Forest Institute for 6 to 12 months. Fellows conduct an independent research project developed in conjunction with his/her sponsor. Projects are typically either policy or marketing studies, and may be environmental, social or economic in focus. Project proposals are now being accepted, and a matching grant is available to cover up to half of the Fellowship fee. WFI is located in beautiful Portland, Oregon. …  

06 Mar 2008 | News story

UNDP Equator Initiative

Premio Ecuatorial 2008

UNDP ha lanzado la convocatoria global para las nominaciones al Premio Ecuatorial 2008: Celebrando éxitos comunitarios en la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza. Este premio, el cual es otorgado cada dos años, reconoce iniciativas comunitarias que demuestran logros extraordinarios en la reducción de la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en el cinturón ecuatorial. Los ganadores del premio reciben reconocimiento mundial por su trabajo, asi como la oportunidad de contribuir a la elaboración de políticas nacionales y mundiales y a la práctica en el terreno.  Se aceptarán nominaciones para el premio hasta el 31 de mayo del 2008. …   | English | French

06 Mar 2008 | News story