Đối thoại để cải thiện việc sử dụng nước ở khu vực sông Mêkông

Khu vực sông Mêkông là một trong những khu vực có các nền kinh tế phát triển nhất ở Đông Á và Đông Nam Á, và vào ngày 22-23/9/2008, các quan chức của IUCN từ các quốc gia lân cận đã về họp tại Bangkok để bắt đầu bàn thảo xây dựng một dự án mà trong đó sẽ có một loạt các cuộc đối thoại nhằm đưa những nhu cầu của khu vực tư nhân, chính phủ và đoàn thể xã hội vào các quyết định về điều hành tài nguyên nước ở khu vực quan trọng này.

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Đối thoại về Nước Khu vực sông Mêkông (MRWD) sẽ có sự tham gia của đại diện các nước Cambodia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Việt Nam để giải quyết những thách thức chung trong việc quản lý dòng sông dài thứ bảy ở chuâ Á: áp lực môi trường ngày càng tăng, điều hành môi trường yếu kém, và ít cơ hội cho các bên phi chính phủ được lắng nghe.

Tất cả các ngành như khai khoáng, đánh bắt thủy sản, nông nghiệp, du lịch và năng lượng đang ngày càng phụ thuộc và các hệ thống nước được quản lý tốt, trong khi các cộng đồng địa phương và các hệ sinh thái cũng phải dựa vào sông để tồn tại, các đối tượng sử dụng nước khác nhau có thể sẽ trở thành những người cạnh tranh cho những nguồn tài nguyên có mối liên kết mật thiết với nhau.

Mục tiêu của cuộc đối thoại là nhằm cải thiện quy trình ra quyết định xung quanh các khoản đầu tư về nước bằng việc tạo cơ hội cho tất cả các bên liên quan được tham gia và tạo điều kiện để tất cả các quan điểm về phát triển liên quan tới nước được cân nhắc trước khi quyết định được đưa ra và hành động được thực hiện.
Helena Ahola, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Phần Lan, nhà tài trợ cho dự án nói “Trong nhiều năm, việc điều hành tài nguyên nước ở khu vực sông Mêkông chỉ là độc thoại, không phải là đối thoại. Việc điều hành cần phải trên nguyên tắc theo nhu cầu của quốc gia và phải là một quy trình linh động, một diễn đàn trung hòa nơi mọi người có thể thảo luận cởi mở”.

Tiến trình đối thoại bắt đầu từ năm 2006 với một diễn đàn khu vực, và Thái Lan, Lào, Cambodia tất cả đều tổ chức các cuộc đối thoại quốc gia trong những năm tiếp theo.

Khi sáng kiến này bước vào giai đoạn mới, ở Việt Nam và từng nuuwóc tham gia, một Tổ công tác Quốc gia bao gồm thành viên của các ngành liên quan đến sử dụng nước khác nhau và các cộng đồng sẽ xác định những chủ để sử dụng nước, sau đó xác lập ưu tiên và tổ chức thảo luận về những đề tài đó tại các cuộc đối thoại cấp quốc gia.

Từng cuộc đối thoại sẽ tạo ra và sàng lọc những vấn đề then chốt cho cuộc đối thoại tiếp theo, và sẽ cung cấp tài liệu để xây dựng những tóm lược chính sách và các tài liệu vấn đề quốc gia được phân phát tới những người ra quyết định và phương tiện thôn tin và sẽ được cân nhắc ở các cuộc đối thoại vùng.

Để tạo ra một quy trình liên tục,nhiều năm, thông tin từ các cuộc đối thoại quôc sgia sẽ được thảo luận tại các cuộc đối thoại vùng, và sau đó được điều chỉnh để tiếp tục thảo luận tại các diễn đàn quốc gia, và cứ như thế. Một phần trong vai trò dẫn dắt của IUCN trong các cuộc đối thoại sẽ là theo dõi và hiệu chỉnh các chủ đề theo sự phản hồi từ các bên tham gia đối thoại, duy trì một tiến trình được định hướng bởi nhiều bên tham gia.

Ganesh Pangare, giám đốc Chương trình Nước và đất ngập nước khu vực châu Á nói “Các cuộc đối thoại tạo một cơ hội cho IUCN khỏa lấp khoảng trống trong công tác điều hành nguồn nước trong khu vực. Với các đối tượng thành viên của IUCN là nhà nước và phi chính phủ đặt chúng tôi vào một vị trí có một không hai để có thể dẫn dắt quy trình này.”

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ chị Trần Minh Phương theo địa chỉ thư điện tử phuong@iucn.org.vn.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top