Giới thiệu quan điểm mới: môi trường trong mối liên hệ với các quyền con người

Buổi hội thảo kéo dài 2 ngày được tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2007 tại Viện nghiên cứu nhân quyền Việt Nam (VIHR) dành cho cán bộ các cơ quan chính phủ thảo luận những vấn đề  liên hệ giữa môi trường với sức khỏe và các quyền con người.

Training workshop on environment in relation to health and human rights.

Đây là buổi hội thảo do VIHR và IUCN Việt Nam đồng tổ chức dựa trên các kết quả khảo sát trong tháng 9 và 10 năm 2007. Cuộc điều tra trên do các chuyên gia VIHR và Hiệp hội bảo tồn tài nguyên môi trường Việt Nam (VACNE) thực hiện, nhằm phân tích các vấn đề pháp lý và chính sách của chính phủ, để đảm bảo quyền lợi người dân trong các vấn đề y tế và môi trường sống lành mạnh, cũng như những tác động của sự thoái hóa môi trường đối với cuộc sống con người. IUCN hỗ trợ chuẩn bị cho hội thảo bằng việc xem xét lại việc tuân thủ của Việt Nam đối với những hiệp ước có liên quan.

Trong hai ngày làm việc, những tác động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu được cho là rào cản chính trong việc thực hiện các quyền con người tại Việt Nam. Ước tính khoảng 20 triệu người Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi mực nước biển tăng cao do biến đổi khí hậu. Từ ví dụ về thay đổi khí hậu, mối liên hệ giữa môi trường và các quyền con người đã được giới thiệu rõ ràng tới tất cả những người tham gia hội thảo.

Buổi hội thảo kết thúc cùng với những đề xuất hợp tác lâu dài giữa VIHR và IUCN Việt Nam trong các khoá tập huấn cho lực lượng cảnh sát môi trường và các quan chức cấp cao của Đảng.

Kết quả của cuộc khảo sát trước hội thảo đã chỉ ra rằng các cán bộ cấp cao của Đảng còn chưa nhận thức rõ về những chính sách môi trường quốc tế, luật pháp và hiệp ước quốc tế về quyền con người (25.5%), trong khi, cán bộ các cơ quan chính phủ khác nhận thức rõ hơn (30.7%).

Nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quan chức nhà nước từ các cơ quan chính phủ khác nhau, cũng như người dân ở Hà Nội, Bắc Ninh và Hà Tây đã được phỏng vấn trong cuộc điều tra nói trên, nhằm xác định mức độ nhận thức và sự hiểu biết về các tổ chức quốc tế về môi trường và quyền con người. Những vấn đề quốc gia về mối liên hệ giữa môi trường, sức khoẻ con người và quản lý các tài nguyên thiên nhiên cũng được thảo luận đề cập.

Khoảng 45 người tham dự buổi hội thảo đại diện cho các bên liên quan đến môi trường và quyền con người trao đổi vấn đề môi trường và quyền lợi con người, bao gồm các nhà nghiên cứu, cán bộ chính sách, cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh cũng như các nhà báo.

Location: 
Viet Nam
Go to top