Thúc đẩy kinh doanh vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam

Cuối tháng 12/2007 IUCN Việt Nam và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa ký kết một biên bản ghi nhớ về kinh doanh vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên ở đất nước này.

Local volunteers release a green turtle in Minh Chau island

Mục đích của Biên bản Ghi nhớ là: i) thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam vì sự phát triển bền vững (VBCSD) như là một diễn đàn cho các cuộc đối thoại và hợp tác về phát triển bền vững trong những khu vực kinh tế tư nhân và ii) gây dựng Quỹ uỷ thác kinh doanh vì sự phát triển bền vững nhằm kêu gọi hỗ trợ tài chính cho công việc bảo tồn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cơ sở hợp tác mạnh mẽ với VCCI, mới đây, IUCN đồng tài trợ cho giải thưởng Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 2007 trong lĩnh vực hàng dệt may, quần áo và giày dép - do VCCI và Action Aid Việt Nam đồng tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng này có một giải riêng dành cho doanh nghiệp thân thiện với môi trường nhất trong các lĩnh vực trên. IUCN đã trao giải Vì môi trường trong buổi lễ cho Công ty may mặc xuất khẩu Long An.

Những hoạt động ở khu vực kinh tế tư nhân được thực hiện trong khuôn khổ chương trình đa dạng sinh học và kinh doanh của IUCN (BBP) mới được triển khai, được đưa vào Khung chiến lược 2007 - 2010 của IUCN Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình này, IUCN đang tiến hành làm việc trực tiếp với nhiều công ty để bước đầu triển khai những dự án và mô hình BBP mẫu. Dự án bảo tồn cây thảo dược của trà Dilma và chương trình cộng tác với Holcim Việt Nam là những ví dụ điển hình cho hoạt động này.

Được sự ủng hộ từ công ty trà Dilma, Sri Lanka, IUCN đang tạo ra những cơ hội tăng thu nhập từ thu hoạch bền vững các loại cây thảo dược như thảo quả hay trà đắng ở miền bắc Việt Nam. Sự thoả thuận đang ở giai đoạn cuối của các cuộc thảo luận và sẽ được thực hiện sớm trong năm 2008.

Với Holcim, IUCN đang thiết lập sự hợp tác lâu dài dựa trên sự thỏa thuận toàn cầu giữa hai bên. Tháng 11/2007, IUCN Việt Nam đã ghé thăm xí nghiệp xi măng Hòn Chông, gặp gỡ lãnh đạo công ty, đặt nền tảng cho sự hợp tác lâu dài. Một biên bản ghi nhớ và đề án chương trình 5 năm đang được hoàn thiện. Theo thoả thuận này, IUCN Việt Nam sẽ hỗ trợ Holcim thực hiện những hoạt động trách nhiệm môi trường xã hôi của doanh nghiệp và điều phối dự án quản lý đất sét hỗn tạp gần một mỏ đá của Holcim tại Hà Tiên.

Trong tương lai, IUCN Việt Nam sẽ tiếp tục tiên phong tạo những bước tiến mới trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng cách phổ biến kiến thức, hợp tác với các bên liên quan mới cùng với sự nỗ lực của từng thành viên và cộng tác viên để kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp phục vụ cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top