Mars 2008

Gatokai Island, Marovo Lagoon, Solomon Islands

Climate Change and the Law in the Pacific Islands

In March 2008, IUCN Legal Advisor, Pepe Clarke, presented a paper on Climate Change and the Law in the Pacific Islands at the National Environmental Law Association (NELA) annual conference in Fremantle, Western Australia. …  

31 Mar 2008 | News story

Armenia

IUCN and WWF Caucasus support the update of the Red Data Book of Armenia

IUCN has provided extensive training materials on its Red List categories to support the update of the Red Data Book of Armenia. …  

31 Mar 2008 | News story

UICN, Gland.

Tres nuevos miembros ingresan a UICN-Sur

La Corporación Coralina de Colombia, el Instituto de Montaña de Perú y el Programa de Ciencias Ambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador), ingresaron a la membresía de la UICN 

28 Mar 2008 | News story

Patricia Medici, gandadora del Premio Golden Ark

Antas brasileiras ganham arca dourada

Com os recursos do prêmio, Patrícia Medici estabelecerá uma nova base de pesquisas em Corumbá, Mato Grosso do Sul, para ampliar seus esforços de conservação da anta em outros biomas brasileiros. 

27 Mar 2008 | News story

A message from IUCN Director General Julia Marton-Lefèvre on Earth Hour

IUCN Director General Julia Marton-Lefèvre says: “On March 29, 2008, cities across the world will turn off their lights for Earth Hour, an event designed to raise awareness about climate change and symbolize that working together the people of the world can make a difference in the fight against climate change. …  

26 Mar 2008 | News story

Acacia forest in Shagarab

Eritrea: Isolated communities come together to tackle livelihood issues

Eritreans from isolated rural communities have been encouraged to exchange experiences and knowledge aimed at sustainably managing their resources. 

26 Mar 2008 | News story

In the Cendrawasih Bay National Park, Birds Neck area, West Papua

Livelihoods and Landscapes sites have been chosen in Indonesia

Two sites have been chosen in Papua, Indonesia for implementation of the Livelihoods and Landscapes Initiative …  

26 Mar 2008 | News story

Participants to the Forest Protection and Development Law training workshop

Tăng cường Thi hành Luật bảo vệ Đa dạng sinh học: nâng cao kiến thức cho các nhà chức trách địa phương

Trong hai ngày, 27 và 28 tháng Hai, tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra một cuộc hội thảo tập huấn về Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng cho các nhà làm luật các thẩm phán, công tố viên, cán bộ thanh tra môi trường, cán bộ kiểm lâm, và cảnh sát môi trường địa phương. …  

25 Mar 2008 | News story

Public awareness raising on climate change is essential for the implementation of Viet Nam’s adaptation and mitigation activities.

IUCN hợp tác với Bộ Tài nguyên Môi trường và Đài Tiếng nói Việt Nam: Nâng cao nhận thức về sự thay đổi khí hậu

Ngày 4 tháng 3 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và IUCN – Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã phát động cuộc thi toàn quốc với chủ đề “Sự thay đổi khí hậu và Các hành vi thân thiện với môi trường”. …  

25 Mar 2008 | News story

IUCN logo

Bây giờ , chúng tôi đơn giản được biết đến là IUCN

Từ ngày 10 tháng 3 năm 2008, chúng tôi sẽ cùng hoạt động đơn giản dưới tên IUCN. viết tắt của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. …  

25 Mar 2008 | News story

Précédent