Mars 2008

Narinder Kakar at United Nations

"Addressing Climate Change: the United Nations and the world at work”

IUCN Permanent Observer to the United Nations, Mr. Narinder Kakar, presented a statement to the UN General Assembly on 13 February 2008 on the issue of climate change …  

10 Mar 2008 | News story

Indigenous Woman, Ecuador

UICN fétér Journée Internationale des Femes

Cette année, à l’occasion de la journée internationale des femmes, l’UICN veut fêter l’équité et l’égalité des genres dans le secteur environnemental avec une reconnaissance à nos collègues hommes qui appuient le renforcement de pouvoir des femmes. En même temps, nous voulons annoncer l’initiative internationale de la Foire des Femmes  Entreprenantes pour l’Environnement qui aura lieu au cours du Congrès Mondial pour la Nature. …   | English | Spanish

08 Mar 2008 | News story

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)

More progress in Sustainable Mediterranean Fisheries

IUCN welcomes a new cooperation agreement with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), announced during the 32nd session held in Rome from 25 to 29 February 2008. …  

07 Mar 2008 | News story

Hoạt động định giá kinh tế và dòng chảy môi trường (e-flows) cho lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải

Ở lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải của miền Trung Việt Nam, vấn đề khai thác quá nhiều và sự suy thoái các nguồn tài nguyên ngày một gia tăng cùng với sự phối hợp hạn chế giữa các cơ quan quản lý đã nảy sinh một nhu cầu cấp thiết phải phát triển một hướng tiếp cận việc quản lý tổng hợp. IUCN và các đối tác mới đây tiến hành một nghiên cứu sơ bộ về dòng chảy môi trường tại lưu vực sông Hương, nơi có một triệu dân sinh sống và có rất nhiều hệ sinh thái và sinh cảnh đất ngập nước quan trọng. Bên cạnh đó, một đề án định giá kinh tế cũng đã được xây dựng liên kết chặt chẽ với nghiên cứu dòng chảy môi trường. Một nghiên cứu định giá kinh tế của một hệ thống sông định ra các giá trị quy ra tiền của hàng hóa và và dịch vụ sinh thái mà hệ thống sông mang lại, thông qua đó để phát triển các công cụ kinh tế nhằm hỗ trợ cho các tiến trình ra quyết định quản lý, trong khi sự đánh giá về dòng chảy môi trường đề cập đến việc xác định chế độ chảy cần thiết cho việc duy trì hệ sinh thái dòng chảy và các dịch vụ cho những người sử dụng đường sông. …  

07 Mar 2008 | News story

Các nhà báo môi trường tổ chức diễn đàn và buổi gặp mặt mạng lưới đầu tiên

Sự bùng nổ trong các hoạt động kinh tế hậu WTO tại Việt Nam sẽ gần như chắc chắn ảnh hưởng đến hệ thống sinh thái và đa dạng sinh học của Việt Nam. Truyền thông cộng đồng về các vấn đề môi trường là một công cụ quan trọng để xây dựng nhận thức và thúc đẩy hành động. Vì vậy, các nhà báo môi trường đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực trên - đây cũng chính là nội dung mà diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam (VFEJ) mong muốn hỗ trợ. …  

07 Mar 2008 | News story

Các cán bộ quản lý của các khu bảo tồn biển tập huấn về du lịch bền vững

Các khu Bảo tồn biển (MPAs), nơi dành riêng cho việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có liên quan đến yếu tố văn hóa thường là những vùng có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Các khu vực này có thể sở hữu những nét đặc trưng địa lý, sinh học hoặc vật lý độc đáo, đa dạng sinh học cao, và có thể được phát triển bởi những vùng giàu văn hóa. MPAs hấp dẫn bởi tất cả các lý do đó nên ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, MPAS phải hết sức thận trọng trong việc quy hoạch tổng hợp và có tính đề phòng cho các hoạt động về du lịch bền vững thành các chiến lược quản lý nhằm tiếp tục bảo vệ và quản lý các hệ thống vùng biển hiệu quả ở mỗi khu. Một ngành du lịch bền vững được xây dựng tốt có thể mang lại các nguồn thu cho cộng đồng và tăng cường bảo tồn cho chính các nguồn tài nguyên mà MPAs đang cố gắng bảo vệ. …  

07 Mar 2008 | News story

Turkey

Draft IUCN Protected Area Category Guidelines

Comments from members are welcomed 

07 Mar 2008 | News story
0 Commentaires | Write a comment

Woman selling scarfs in a market in Bali

Foire Internationale des Femmes Entreprenantes pour l’Environnement

L’UICN utilisera le cadre offert par le Congrès Mondial pour la  Conservation de la Nature pour organiser la Foire Internationale des Femmes Entreprenantes pour l’Environnement. Cette Foire est une initiative globale unique et innovatrice qui visualisera les apports économiques, sociaux et environnementaux de ces femmes.  | English | Spanish

07 Mar 2008 | News story

Fellowship Programme, World Forest Institute

International Fellowships - World Forest Institute

The World Forest Institute Fellowship Program brings forestry and natural resources professionals from around the world to work at the World Forest Institute for 6 to 12 months. Fellows conduct an independent research project developed in conjunction with his/her sponsor. Projects are typically either policy or marketing studies, and may be environmental, social or economic in focus. Project proposals are now being accepted, and a matching grant is available to cover up to half of the Fellowship fee. WFI is located in beautiful Portland, Oregon. …  

06 Mar 2008 | News story

UNDP Equator Initiative

Prix Équateur 2008

UNDP a lancé Prix Équateur 2008: une Célébration du Succès Communautaire en Conservation de la Biodiversité et Réduction de la Pauvreté. Le Prix Équateur reconnaît les initiatives communautaires qui parviennent à des réussites extraordinaires en matière de réduction de la pauvreté au travers de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité au sein de la ceinture équatoriale. Les gagnants reçoivent une reconnaissance mondiale pour leurs travaux, ainsi qu’une occasion de façonner les politiques nationales et globales et les pratiques sur le terrain.  Il sera ouvert jusqu’au 31 mai 2008. …   | English | Spanish

06 Mar 2008 | News story