Tổ chuyên gia hoàn thiện các nghiên cứu điển hình về Nước vì Lương thực và các Hệ sinh thái

Các chuyên gia từ các cơ quan chính phủ và các học giả đã họp để xem xét thiết kế của 5 nghiên cứu điển hình trong cuộc họp ngày 29/7/2008 của tổ công tác Nước vì Lương thực và các Hệ Sinh thái. Experts from the government and academia met to review the design of five case studies during a July 29, 2008, meeting of the Water for Food and Ecosystems (WFE) working group.

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

IUCN đã được đề nghị hỗ trợ Đối tác WFE giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD) và Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Lương thực Hà Lan (LNV).

Chiến lược WFE nhằm hài hòa giữa việc sử dụng nước trong nông nghiệp và sản xuất kinh tế với nhu cầu nước của các hệ sinh thái, cho phép cả hệ thống tự nhiên và sản xuất được vận hành một cách có hiệu quả trong một khuôn khổ Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp (IWRM) – cái mà Việt Nam mong muốn xây dựng.
Mục tiêu là dành đủ nước trong các hệ thống tự nhên, như sông rạch, để chúng có thể duy trì những sinh cảnh, trong khi vẫn lấy đủ nước để phục vụ các mục đích sử dụng của con người.
Tổ công tác với 30 thành viên đã họp để thảo luận việc hoàn thiện thiết kế của các nghiên cứu điển hình, mà sẽ được sử dụng để xác định những phương thức mà nước có thể được quản lý bởi nhiều đối tượng sử dụng để sử dụng cho nhiều mục đích hơn.

Các chủ để nghiên cứu là: sử dụng tổng hợp và bền vững tài nguyên nuốc để duy trì các hệ sinh thái ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy; tiềm năng sử dụng nước thải cho tưới tiêu ở hệ thống Bắc sông Đuống; các kỹ thuật để xây dựng các chiến lược vận hành và quản lý đa mục đích sử dụng đối với nước từ Đập thủy điẹn Hòa Bình; sử dụng tốt hơn nước nuôi trồng thủy sản và nước nông nghiệp ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; và tổng kết cấp quốc gia về những chính sách và quy trình thể chế liên quan tới WFE.

Các nghiên cứu hiện đang được thực hiện tương ứng bởi Viện Khoa học Thủy lợi, Khoa Nguồn lợi nước, Trường Đại học Thủy lợi, Cục Thủy sản, và Viện Khoa học Công nghệ Chính sách và Chiến lược.

Các chuyên gia từ các đơn vị đó sẽ xem xét những ý kiến góp ý thu được và đưa ra những điều chỉnh cần thiết với sự giúp đỡ từ các tư vấn trong nước và quốc tế.

Họ sẽ trình bày một báo cáo tiến độ về các nghiên cứu điển hình vào cuộc họp tiếp theo của nhóm, dự kiến được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 8/2008.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ anh Lý Minh Đăng theo địa chỉ thư điện tử dang@iucn.org.vn.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top