Bây giờ , chúng tôi đơn giản được biết đến là IUCN

Từ ngày 10 tháng 3 năm 2008, chúng tôi sẽ cùng hoạt động đơn giản dưới tên IUCN. viết tắt của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

IUCN logo

Nhiều năm qua, rất nhiều người hẳn đã băn khoăn về sự khác biệt giữa IUCN và Hiệp hội Bảo tồn Thế giới. Còn từ bây giờ, tất cả mọi người sẽ chỉ biết đến chúng tôi là IUCN.

Năm nay là năm kỷ niệm 60 năm hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tràn đầy năng lượng, trí tuệ và say mê dành cho môi trường. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu chúng tôi tiếp tục công việc của mình với một diện mạo mới. Vì vậy từ bây giờ, chúng tôi cũng có một logo mới và đơn giản hơn .

Biểu trưng này được thiết kế rất rõ ràng với hình ảnh Trái đất và Hiệp hội. Mặc dù tên gọi và logo của chúng tôi đơn giản nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc về những vấn đề môi trường và phát triển phức tạp nhất của thế giới.

Vấn đề bảo tồn hiện nay là xu thế chủ đạo của các chương trình nghị sự về chính trị, xã hội, kinh doanh và truyền thông trên toàn thế giới. Để hoàn thành sứ mệnh của IUCN, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhóm công chúng mục tiêu ngày càng được mở rộng và các tổ chức trong nhiều lĩnh vực và phạm vi khác nhau. 

Các nhà khoa học và chuyên gia của chúng tôi sẽ tiếp tục xác định các tiêu chuẩn bảo tồn cho thế giới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc ở mọi nơi, từ các làng mạc đến phủ chủ tịch/tổng thống và Đại Hội đồng Liên hiệp quốc nhằm tạo cầu nối và tìm ra giải pháp thiết thực cho những thách thức về phát triển bền vững cấp bách nhất.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top