Tôi, Câu lạc bộ Đối thoại Xanh và IUCN

Tôi đã biết IUCN gần 2 năm nay, thông qua hỗ trợ của IUCN cho Câu lạc bộ Đối thoại Xanh (TGC) mà tôi là một thành viên. Lần đầu tiên tôi tới IUCN là khi mà TGC giúp sắp xếp các ấn phẩm trong thư viện của IUCN.

Volunteers from TGC prepare to welcome AWS 2008 international participants at Noi Bai airport in Hanoi

Câu lạc bộ Đối thoại Xanh là một cộng đồng của những thanh thiếu niên quan tâm đến môi trường. Trọng tâm của Câu lạc bộ chúng tôi là học hỏi về những vấn đề môi trường, nâng cao tiếng Anh cho sinh viên và tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Hơn 2 năm được IUCN hỗ trợ, các thành viên TGC trong đó có tôi đã có nhiều cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ các cán bộ của IUCN.

IUCN tổ chức các cuộc gặp gỡ nói tiếng Anh hai tuần một lần vào chủ nhật. Tất cả chúng tôi rất thích những phòng họp ấm cúng nhưng rất chuyên nghiệp của IUCN, nơi tạo ra sự khích lệ cho chúng tôi thực hành tiếng Anh và học hỏi lẫn nhau. Thỉnh thoảng, các chuyên gia IUCN cùng tham dự các buổi gặp của chúng tôi và nói chuyện liên quan tới chủ để của cuộc gặp cũng như những kinh nghiệm của họ liên quan đến nội dung đó, từ đó làm tôi và các bạn trong câu lạc bộ càng muốn học hỏi hơn nữa.

Năm 2006, TGC giúp IUCN sắp xếp lại thư viện, cùng với 10 thành viên khác của câu lạc bộ, tôi tham gia và hoạt động tình nguyện này. Mỗi buổi chiều tan học, mặc dù khá mệt, tôi vẫn rất phấn chấn tham gia cùng các bạn và làm công việc rất lý thú ở thư viện IUCN. Chúng tôi được các cán bộ của IUCN hướng dẫn sắp xếp các ấn phẩm một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. Là một sinh viên hiếm có cơ hội tham gia vào công việc thực tế, tôi đã học hỏi được rất nghiều qua trải nghiệm này. Nhìn từng ấn phẩm được xếp gọn gàng trên giá sách, chúng tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi thầm cản ơn IUCN về cơ hội tuyệt vời này.

Gần đây nhất, tôi tham gia một hoạt động tình nguyện cùng với IUCN tổ chức Hội thảo Chuyên đề Đất ngập nước Châu Á từ ngày 22-25/6/2008, trong đó IUCN đóng vai trò tổ chức chính. Hơn 40 tình nguyện viên trong TGC đã hỗ trợ các công việc hậu cần dưới sự dẫn dắt cẩn thận và sự giúp đợ nhiệt tình của các cán bộ IUCN. Chúng tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm nhưng cũng có nhiều niềm vui trong quá trinh làm việc. Tôi vẫn còn nhớ như in khi người Điều phối viên Chương trình của IUCN hướng về phía chúng tôi để cảm ơn ngay cả khi sự trợ giúp của chúng tôi cũng là thật nhỏ bé.
Với tôi và các thành viên khác của Câu lạc bộ, IUCN không chỉ là người bảo trợ lớn, mà còn là một người bạn than thiết đã giúp chúng tôi cả về chuyên môn lẫn tinh thầnh. Điều này đặc biệt quý nếu bạn biết rằng TGC là một cộng đồng mới chỉ được thành lập đây thôi.

Tôi sẽ luôn ghi nhớ những bài học mà tôi thu được qua làm việc với IUCN, đó là điều bạn làm không quan trọng bằng bạn làm điều đó như thế nào. IUCN, tôi mong được tiếp tục gắn bó với bạn trong tương lai.

Đào Thu Hiền
 

Location: 
Viet Nam
Go to top